แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการพัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สาย 1272 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.24+750-กม.26+900

../uploads/1483084341_TOR21.pdf

เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2559