แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงสาย 1195 ตอน สุโขทัย - เตว็ดใน ระหว่าง กม.1+486-กม.4+775

../uploads/1483083759_TOR20.pdf

เมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม 2559