แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1373 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.5+026 - กม.6+930, กม.9+280 - กม.9+882

../uploads/1481773932_TOR18.pdf

เมื่อวันที่ : 15 ธันวาคม 2559