แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 102 ตอน ห้วยช้าง - ศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.28+475 - กม.29+545

../uploads/1480577707_TOR16.pdf

เมื่อวันที่ : 1 ธันวาคม 2559