แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย1373 ตอน คลองยาง - บ้านเหมือง ระหว่าง กม.5+026 - กม.6+930, กม.9+280 - กม.9+882

../uploads/1479799716_TOR14.pdf

เมื่อวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2559