แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลชำรุด(งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 15 รายการ

../uploads/1477542600_TOR13.pdf

เมื่อวันที่ : 27 ตุลาคม 2559