แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศยกเลิกผลประกาศสอบราคา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรนำทาง สาย 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.71+625 - กม.84+185

../uploads/1475726425_TOR12.pdf

เมื่อวันที่ : 6 ตุลาคม 2559