แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาสผลสอบราคา งานอำนวยความปลอดภัย งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 1368 ตอน บ้านกล้วย - คลองยาง ระหว่าง กม.1+100 - กม.2+430 RT

../uploads/1475649042_TOR08.pdf

เมื่อวันที่ : 5 ตุลาคม 2559