แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลสอบราคา งานอำนวยความปลอดภัย งานเครื่องหมายนำทาง สาย 101 ตอน คลองโพธิ์ - ท่าช้าง ระหว่าง กม.80+000 - กม.82+430, สาย 1255 ตอน คลองกล้วย - ศรีนคร ระหว่าง กม.6+640 - กม.8+701, สาย1311 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ระหว่าง กม.0+050 - กม.11+840, สาย1324 ตอน ศรีสำโรง - ทุ่งป่ากระถิน ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+000, สาย 1368 ตอนบ้านกล้วย - คลองยาง ระหว่าง กม.0+050 - กม.2+913, สาย 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.8+008 - กม.30+650 เป็นช่วงๆ

../uploads/1475643670_TOR05.pdf

เมื่อวันที่ : 5 ตุลาคม 2559