แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 1195 ตอน เตว็ดใน -วังไม้ขอน ระหว่าง กม.33+070 - กม.35+310(เป็นช่วงๆ) LT

../uploads/1474525737_TOR222.pdf

เมื่อวันที่ : 22 กันยายน 2559