แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานฉาบผิวแอสฟัลต์( PARA SLURRY SEAL) สาย 125 ตอน วังวน-แจกัน-บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+950 LTเป็นช่วงๆ และระหว่าง กม.0+000 - กม.9+259 RT เป็นช่วงๆ

../uploads/1474447382_TOR220.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559