แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมระหว่างภาค สาย 12 ตอน สุโขทัย -บ้านกร่าง ระหว่าง กม.183+399 - กม.185+209 LT,RT

../uploads/1474447235_TOR219.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559