แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.18+150 - กม.18+668, กม.26+870 - กม.29+015

../uploads/1474447142_TOR218.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559