แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.24+905 - กม.28+481

../uploads/1474447016_TOR217.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559