แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง สาย 12 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.163+757 - กม.164+505, กม.164+650 - กม.165+109

../uploads/1474446914_TOR216.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559