แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานเครื่องหมายนำทาง สาย 1113 ตอน เมืองเก่า - แยกวังกระจาย - ดอนโก-ชะเลียง ระหว่าง กม.0+010 - กม46+044 เป็นช่วงๆ, สาย1305 ตอน หนองอ้อ - สารจิตร ระหว่าง กม.0+010 - กม.7+000 เป็นช่วงๆ

../uploads/1474445224_TOR213.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559