แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานเครื่องหมายนำทาง สาย 101 ตอน คลองโพธิ์ -ท่าช้าง ระหว่าง กม.80+000 - กม.82+430, สาย 1255 ตอน คลองกล้วย - ศรีนคร ระหว่าง กม.6+640 - กม.8+701, สาย 1311 ตอน คีรีมาศ - หนองบัว ระหว่าง กม.0+050 - กม.11+840, สาย1324 ตอน ศรีสำโรง - ทุ่งป่ากระถิน ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+000, สาย1368 ตอน บ้านกล้วย - คลองยาง ระหว่าง กม.0+050 - กม.2+913, สาย 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.8+008 - กม.30+650 เป็นช่วงๆ

../uploads/1474445045_TOR212.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559