แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.178+500 - กม.181+715 เป็นช่วงๆ

../uploads/1474444502_TOR209.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559