แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.20+600 - กม.22+245 RT

../uploads/1474444129_TOR206.pdf

เมื่อวันที่ : 21 กันยายน 2559