แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.7+257 - กม.12+570

../uploads/1474274466_TOR202.pdf

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2559