แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1272 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.11+020 - กม.13+496

../uploads/1474274340_TOR201.pdf

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2559