แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 1319 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.3+000 - กม.7+955

../uploads/1474274236_TOR200.pdf

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2559