แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1308 ตอน เตว็ดใน - วังทองแดง ระหว่าง กม.3+973 - กม.6+930

../uploads/1474273892_TOR198.pdf

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2559