แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1318 ตอน ศรีสำโรง - ปากน้ำ ระหว่าง กม.0+050 - กม.3+365

../uploads/1474273725_TOR197.pdf

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2559