แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

5 สิงหาคม 2558 Big Cleaning dayเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2559