แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ระกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2560 สาย 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.89+550 - กม.89+970

../uploads/1474273205_TOR194.pdf

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2559