แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานจ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปี 2560 สาย 1319 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.0+011 - กม.2+655

../uploads/1474273103_TOR193.pdf

เมื่อวันที่ : 19 กันยายน 2559