แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ระกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สาย 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ตอน 2 ระหว่าง กม.132+000 - กม.134+065

../uploads/1473930388_TOR190.pdf

เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2559