แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.59+938 - กม.61+338(เป็นช่วงๆ) RT,LT

../uploads/1473930293_TOR189.pdf

เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2559