แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน สาย 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.8+350 - กม.10+060

../uploads/1473930065_TOR187.pdf

เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2559