แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 125 ตอน แจกัน - บ่้านสวน ระหว่าง กม.18+300 - กม.20+260

 ../uploads/1473929955_TOR186.pdf

เมื่อวันที่ : 15 กันยายน 2559