แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน - โค้งตานก กม.9+300 - กม.34+284 LT,RT เป็นช่วงๆ , ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน สุโขทัย-บ้านกร่าง กม.174+780 - กม.180+250 , ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน กม.0+020 - กม.1+800

../uploads/1473396042_TOR09.pdf

เมื่อวันที่ : 9 กันยายน 2559