แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคา กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังวน - เมืองเก่า - สุโขทัย - บ้านกร่าง กม.153+530 - กม.194+100 เป็นแห่ง ๆ

../uploads/1473395393_TOR07.pdf

เมื่อวันที่ : 9 กันยายน 2559