แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง กม.2+150 - กม.29+090 LT,RT เป็นแห่งๆ และทางหลวงหมายเลข 1195 ตอน สุโขทัย-เตว็ดใน-วังไม้ขอน กม.0+430 - กม.6+350 LT, RT เป็นแห่งๆ , ทางหลวงหมายเลข 1330 ตอน หัวฝาย - แม่ทุเลา กม.7+720 - กม.10+695 LT ,RT เป็นแห่ง ๆ

../uploads/1473395143_TOR06.pdf

เมื่อวันที่ : 9 กันยายน 2559