แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ตอน 1 กม.133+725 - กม.145+030

../uploads/1473316061_TOR04.pdf

เมื่อวันที่ : 8 กันยายน 2559