แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ศรีสัชนาลัย - แม่สิน ตอน 1 กม.150+230 - กม.151+700 RT เป็นช่วง ๆ

../uploads/1473315071_TOR03.pdf

เมื่อวันที่ : 8 กันยายน 2559