แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานโครงการทางจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย สาย 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.174+935 - กม.177+935 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472445504_TOR184.pdf

เมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2559