แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง สาย 125 ตอน วังวน - แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+950(เป็นช่วงๆ) LT และระหว่าง กม.0+000 - กม.9+259 RT (เป็นช่วงๆ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472445384_TOR183.pdf

เมื่อวันที่ : 29 สิงหาคม 2559