แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย 1294 ตอน เมืองเก่า - อุทยาแห่งชาติศรีสัชนาลัย ตอน 2 ระหว่าง กม.19+335 - กม.21+730(เป็นช่วงๆ) LT,RT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472200656_TOR182.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559