แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.59+938 - กม.61+338 LT,RT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472200556_TOR181.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559