แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย 101 ตอน สวรรคโลก - ศรีสัชนาลัย ตอน 2 ระหว่าง กม.132+000 - กม.134+065 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472200469_TOR180.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559