แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน สาย 1054 ตอน ตาลเตี้ย - ศรีสำโรง ระหว่าง กม.8+350 - กม.10+060 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472200388_TOR179.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559