แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 1294 ตอน เมืองเก่า - อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ระหว่าง กม.20+500 - กม.23+208 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472200293_TOR178.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559