แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

วันที่ 13 กค.58 ตรวจสอบการรุกล้ำคลองสาธารณะนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผอ.แขวงการทางหลวงสุโขทัย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมตรวจสอบการรุกล้ำคลองสาธารณะ นำโดย พันเอกคงเอก ขยันกิจ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกพิษณุโลก 

เมื่อวันที่ : 14 กรกฎาคม 2558