แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภันทางถนน สาย 1318 ตอน ศรีสำโรง - ปากน้ำ ระหว่าง กม.6+743 - กม.8+072 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472200186_TOR177.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559