แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานเครื่องหมายนำทาง สาย 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน - โค้งตานก ระหว่าง กม.9+300 - กม34+284 LT,RT เป็นช่วงๆ สาย 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.174+780 - กม.180+250 สาย 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.0+020 - กม.1+800

../uploads/1472186164_TOR176.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559