แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานป้ายจราจร สาย 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.2+150 -กม.29+090 LT,RT เป็นแห่งๆ สาย 1195 ตอน สุโขทัย - เตว็ดใน - วังไม้ขอน ระหว่าง กม.0+430 -กม.6+350 LT,RT เป็นแห่งๆ สาย 1330 ตอน หัวฝาย - แม่ทุเลา - ท่าแพ ระหว่าง กม.7+720 - 10+695 LT,RT เป็นแห่งๆ

../uploads/1472185737_TOR174.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559