แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานซ่อมแซมไฟฟ่้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.74+735 - กม.76+520

../uploads/1472185516_TOR173.pdf

เมื่อวันที่ : 26 สิงหาคม 2559