แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 1048 ตอน หอรบ - สวรรคโลก ระหว่าง กม.89+550 - กม.89+970 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472116967_TOR171.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559