แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง สาย 1319 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.0+011 - กม.2+655 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472116879_TOR170.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559